USG przezciemiączkowe, kanału kręgowego i szyi w pediatrii

Dzień I
10:30 - 10:45
Test wstępny
10:45 - 11:10
Anatomia CUN i rdzenia/ kanału kręgowego
11:10 - 11:20
Rozwój OUN
11:20 - 12:00
Wady rozwojowe mózgu i móżdżku
12:00 - 12:15
Przerwa kawowa
12:15 - 12:45
Wady rozwojowe rdzenia/ kanału kręgowego
12:45 - 14:00
Zmiany poniedotlenieniowe OUN
Zmiany powylewowe
Zmiany w przebiegu zakażeń opon i mózgu
14:00 - 14:40
Przerwa obiadowa
14:40 - 16:00
Wodogłowie wewnętrzne i zewnętrzne
Guzy OUN. Zmiany w przebiegu zespołów genetycznych
Urazy głowy
Badanie USG a TK i MR
Diagnostyka nerwów obwodowych w badaniach USG: anatomia, wybrane patologie
16:00 - 18:30
Warsztaty

Dzień II
09:00 - 09:30
Anatomia narządów szyi. Wady rozwojowe
09:30 - 10:30
Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych, guzów szyi, stanów zapalnych
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
10:45 - 11:15
Diagnostyka ślinianek - zapalenia, guzy, choroby metaboliczne, kamica
11:45 - 12:00
Diagnostyka krtani - ocena ruchomości strun głosowych, naczyniaki, urazy, itp.
12:00 - 12:30
Wybrane patologie naczyniowe w obrębie szyi
12:30 - 12:45
Test końcowy
12:45 - 13:00
Przerwa kawowa
13:00 - 15:00
Warsztaty
15:00 - 15:30
Omówienie testu. Zakończenie kursu
15:30
Obiad

 Pobierz program w formacie PDF
Dodatkowe informacje:

W cenę kursu wliczone są przerwy kawowe i obiad.

Każdy uczestnik kursu otrzyma liczbę punktów edukacyjnych oraz punktów PTU równą liczbie godzin kursowych (tu:12).

Ze względu na panujący stan epidemiologiczny istnieje możliwość rezerwacji noclegu WYŁĄCZNIE w pokoju 1-osobowym.
Istnieje również możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: kursy@cedus.edu.pl

Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w kursie oraz noclegu przez uczestnika do dnia 08.11.2020r.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Termin: 
Lokalizacja: Warszawa

Kierownik naukowy:
- dr n. med. Michał Brzewski

Prowadzący:
- dr n. med. Michał Brzewski
Tyrell Corporation

Partner kursu
 
www.medipage.pl
Cennik


Wariant 1
1600 PLN
Cena bez zakwaterowania


Wariant 2
1820 PLN
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym