WYKŁADOWCYprof. dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
USG klatki piersiowej
Dr Iwona Bestry
Diagnostyka Obrazowa Klatki Piersiowej
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Małek
Doppler
Dr n. med. Rafał Obuchowiczk
MRI jamy brzusznej i miednicy
lek. med. Andrzej Fedak
Doppler