USG tarczycy i szyi

Dzień I
11.00-11.30
Wstęp. Ultrasonograficzne techniki obrazowania. Nazewnictwo. Ustawienie aparatu, dobór odpowiednich sond i programów
11.30-12.15
Anatomia szyi dla potrzeb badania USG. Podziały topograficzne. Mięśnie szyi. Naczynia, tarczyca, krtań, przełyk.
12.15-12.30
Przerwa kawowa
12.30-13.30
Ultrasonografia węzłów chłonnych szyi.
Kryteria ultrasonograficzne obrazu prawidłowego i patologii.
Zmiany węzłowe na szyi w często spotykanych chorobach.
13.30-14.00
Biopsja pod kontrola USG. Ćwiczenia na modelu
14.00-14.45
Obiad
14.45-15.30
Tarczyca :obraz USG prawidłowej tarczycy. Zmiany uogólnione i ogniskowe. Diagnostyka USG i medycyna nuklearna w skojarzonej diagnostyce patologii tarczycy i przytarczyc
15.30-16.30
Przypadki kliniczne
16.30-16.45
Przerwa kawowa
16.45-19.15
Zajęcia praktyczne – badania pacjentów
Dzień II
9.00-10.00
Diagnostyka ślinianek. Obraz prawidłowy. Kamica, zapalenia, guzy ślinianek. Diagnostyka różnicowa
10.00-10.30
Podstawy diagnostyki USG naczyń szyi. Typowe obrazy patologii naczyniowej
10.30-10.45
Przerwa kawowa
10.45-11.00
Test końcowy oraz umówienie wyników. Rozdanie certyfikatów
11.00-14.00
Zajęcia praktyczne - badanie pacjentów
14:00
Obiad
 Pobierz program w formacie PDF
Dodatkowe informacje:

W cenę kursu wliczone są przerwy kawowe i obiad.

Każdy uczestnik kursu otrzyma liczbę punktów edukacyjnych oraz punktów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego równą liczbie godzin kursowych (11,5 pkt. edu. / 11,5 pkt. PTU).

Istnieje również możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: kursy@cedus.edu.pl

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Termin: 28-29.05.2021
Lokalizacja: Warsaw Plaza Hotel

Kierownik naukowy:
- dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska

Prowadzący:
- dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska
- dr n. med. Jacek Rogala
- dr n. med. Dariusz Boroszko
Tyrell Corporation

Partner kursu
 
www.medipage.pl
Cennik


Wariant 1
1900 PLN
Cena bez zakwaterowania


Wariant 2
2040 PLN
Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym wraz z innym uczestnikiem kursu


Wariant 3
2120 PLN
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym