14.11 - 15.11.2020 USG piersi jako część kompleksowej diagnostyki chorób piersi