Liczba miejsc ograniczona.
USG tętnic szyjnych i kręgowych

I dzień
09:00 - 10:00
Technika badania ultradźwiękowego. Zasady rozpoznawania zmian w tętnicach szyjnych i kręgowych
10:00 - 11:00
Nowe techniki badania ultrasonograficznego - elastostografia, kontrasty
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 13:30
Warszaty
13:30 - 14:30
Przerwa obiadowa
14:30 - 17:00
Warsztaty
II dzień
09:00 - 10:00
Zasady rozpoznawania zwężeń tętnic szyjnych i kręgowych a implementacja stentów i leczenie operacyjne
10:00 - 10:30
Przerwa kawowa
10:30 - 13:30
Warsztaty
13:30
Zakończenie kursu
13:45
Obiad

 Pobierz program w formacie PDF
Dodatkowe informacje:

W cenę kursu wliczone są przerwy kawowe i obiad.

Każdy uczestnik kursu otrzyma liczbę punktów edukacyjnych oraz punktów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego równą liczbie godzin kursowych (9,5 pkt. edu. / 9,5 pkt PTU).

Istnieje również możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: kursy@cedus.edu.pl

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Termin: 22.05-23.05.2021
Lokalizacja: Warsaw Plaza Hotel

Kierownik naukowy:
- Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Małek

Prowadzący:
- Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Małek
- Dr n. med. Andrzej Fedak
Tyrell Corporation

Partner kursu
 
www.medipage.pl
Cennik


Wariant 1
1600 PLN
Cena bez zakwaterowania


Wariant 2
1740 PLN
Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym wraz z innym uczestnikiem kursu


Wariant 3
1820 PLN
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym