Termin już wkrótce.
Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja niemożliwa do momentu ustalenia terminu.

USG MSK - kończyna dolna

Dzień I
10.00-10.25
1. Techniczne podstawy obrazowania - czyli jak najlepiej wykorzystać sprzęt którym dysponujemy:
• Optymalizacja ustawień aparatu
• Wybór i zastosowanie głowic
• Ergonomia badania USG
10.25-10.50
2. Fizyczne podstawy obrazowania - czyli co i dlaczego widzimy w obrazie USG?
• Elastyczność tkanki a jasność obrazu ( o czym należy bezwzględnie pamiętać obserwując ekran USG)
• Głębokość penetracji ultradźwięków - czym kierować się przy doborze parametrów obrazowania
• Najważniejsze artefakty w badaniu USG - o których musimy pamiętać i dlaczego ( ich znaczenie praktyczne).
• Badanie Dopplerowskie - na czym polega i kiedy należy z niego skorzystać.
10.50-11.05
Przerwa
11.05-11.55
3. Badanie mięśni.
• Zarys anatomii grup mięśniowych kończyny dolnej – z uwzględnieniem najważniejszych wzorców budowy mięśni w miejscach „typowych” urazów.
Zajęcia
15:15 – 17:15
• Zasady i sposoby oceny mięśni szkieletowych
• Uwzględnienie budowy mięśnia (typowych odmian) w interpretacji obrazu uszkodzenia.
• Podział typów uszkodzeń - jakie parametry należy uwzględnić.
• Urazy w obrębie różnych grup mięśniowych i ich następstwa (ewolucja urazu
11.55-12.25
4. Typowe zmiany miękkotkankowe i kostne na jakie możemy natrafić podczas badania USG.
12.45-14.15
Warsztaty
14.15 – 15.00
Obiad
15.00-15.50
5. Badanie stawu biodrowego.
• Anatomia ultrasonograficzna stawu biodrowego ze szczególnym uwzględnieniem ustawienia głowicy pozwalającego na zobrazowanie poszczególnych struktur anatomicznych
• Anatomia mięśni okolicy staw biodrowego i krętarza większego
• Ocena kaletek w okolicy stawu biodrowego
• Ocena ilości płynu w stawie. Elementy kostne stawu jako obszary pozwalające na przestrzenną orientacje w okolicach anatomicznych
• Możliwe konflikty kostno mięśniowe i kostno - ścięgniste i ich ocena w badaniu dynamicznym
• Obrazowanie nerwów okolicy stawu biodrowego (najczęstsze patologie)
17.10-17.25
Przerwa
17.25-18.15
• Omówienie zmian patologicznych okolicy stawu biodrowego (prezentacja przypadków)
• obrazowanie stanów zapalnych z uwzględnieniem elastyczności torebki stawu
• Ocena stanów zapalnych okolicy biodra. Obrazowania konfliktu w stawie biodrowym i kolizji okołostawowych
• Urazy mięśni i ich przyczepów w okolicy stawu biodrowego
18.15-18.45
Warsztaty
Dzień II
09.00-10.20
6. Badanie stawu kolanowego
• Anatomia ultrasonograficzna: stawu udowo piszczelowego oraz udowo rzepkowego. ze szczególnym uwzględnieniem ustawienia głowicy pozwalającego na zobrazowanie poszczególnych struktur anatomicznych
• Anatomia aparatu ścięgnisto - więzadłowego przedziałów przedniego bocznego i przyśrodkowego
• Anatomia więzadeł krzyżowych
• Obrazowanie ścięgien przedziału przedniego tylnego oraz bocznego i przyśrodkowego stawu kolanowego
• Obrazowanie elementów łakotki bocznej oraz przyśrodkowej stawu kolanowego
• Ocena błony maziowej oraz ilości płynu w stawie
• Anatomia fałdów błony maziowej
• Budowa stawu udowo rzepkowego
10.20-10.35
Przerwa na kawę (oraz zwolnienie pokoju)
10.35-11.35
Omówienie zmian patologicznych okolicy stawu kolanowego ( prezentacja przypadków)
• Ocena zmian patologicznych: urazy więzadeł i ścięgien w przedziałach bocznym, przyśrodkowym oraz przednimi tylnym stawu kolanowego – podział i najczęstsze wzorce urazu
• Zmiany zwyrodnieniowe aparatu wyprostnego
• Ocena uszkodzenia więzadeł krzyżowych (przedniego oraz tylnego)
• Ocena uszkodzenia więzadeł pobocznych (bocznego i przyśrodkowego)
• Ocena urazów rogów łakotek
• Stan po zwichnięciu stawu udowo rzepkowego
• Podstawowe zmiany patologiczne dołu podkolanowego z uwzględnieniem elementów nerwowo naczyniowych
11.35-12.35
7. Badanie stawu skokowego
• Anatomia ultrasonograficzna stawu skokowego górnego oraz dolnego ze szczególnym uwzględnieniem ustawienia głowicy pozwalającego na zobrazowanie poszczególnych struktur anatomicznych
• Anatomia ścięgien przedziałów bocznego przyśrodkowego oraz przedniego i tylnego
• Pozycja podczas badania dynamicznego z uwzględnieniem budowy troczków - ocena dynamiczna troczków
• Ocena aparatu więzadłowego przedziału bocznego oraz przyśrodkowego - obrazowanie wiązek i warstw więzadeł)
• Budowa torebki stawu i ocena ilości płynu w stawie
• Anatomia stopy w badaniu USG i ocena statyczna i dynamiczna ścięgien i więzadeł przodostopia
• Zmiany patologiczne - prezentacja przypadków: zmiany wsteczne i urazy ścięgien w przedziałach bocznym, przyśrodkowym oraz przednim i tylnym stawu skokowego
• Zmiany pourazowe aparatu więzadłowego przedziału bocznego oraz przyśrodkowego - rodzaje uszkodzeń i ich stopniowanie
• Rozpoznawanie wzorców uszkodzeń stawu skokowego
• Ocena stanu zapalnego stawu skokowego i elastyczności torebki stawu. Patologie rozcięgna podeszwowego i ścięgna Achillesa
• Urazy nerwów okolicy stawu skokowego
• Uszkodzenia stopy: patologie kostne w tym trzeszczek, aparatu więzadłowego przodostopia i ścięgien. Wzorce zmian obrzękowych
12.35-14.05
Warsztaty
14.05
Obiad
Program kursu może ulec lekkiej modyfikacji
 Pobierz program w formacie PDF
Dodatkowe informacje:

W cenę kursu wliczone są przerwy kawowe i obiad.

Każdy uczestnik kursu otrzyma liczbę punktów edukacyjnych oraz punktów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego równą liczbie godzin kursowych (12 pkt. edu. / 12 pkt. PTU).

Istnieje również możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: kursy@cedus.edu.pl

Warunki rezygnacji uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Termin:
Lokalizacja: Warsaw Plaza Hotel

Kierownik naukowy:
- dr n. med. Rafał Obuchowicz

Prowadzący:
- dr n. med. Rafał Obuchowicz
Tyrell Corporation

Partner kursu
 
www.medipage.pl
Cennik


Wariant 1
1600 PLN
Cena bez zakwaterowania


Wariant 2
1820 PLN
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym