Jama brzuszna i miednica - warsztaty MR i TK jak nowocześnie badać i skutecznie rozwiązywać problemy diagnostyczne.

Kurs odbędzie się w formie on-line.


Dzień I
10:00-10:30
Metodyka oraz protokoły badania TK narządów jamy brzusznej - dr n. med. P. Palczewski
10:30-11:00
Zastosowanie TK i MR w diagnostyce chorób jelit - dr n. med. P. Palczewski
11:00-12:10
Metodyka badań MR jamy brzusznej; stosowane techniki i środki kontrastujące - prof. dr hab. n. med. A. Cieszanowski
12:10-13:00
Przerwa
13:00-14.20
Różnicowanie guzów wątroby za pomocą TK i MR. Diagnostyka zmian w wątrobie marskiej - prof. dr hab. n. med. A. Cieszanowski
14:20-18:00
Warsztaty
Dzień II
08:30-09:30
Guzy i choroby zapalne trzustki - problemy diagnostyczne - prof. dr hab. n. med. A. Cieszanowski
09:30-10:00
Guzy torbielowate trzustki w TK i MR - prof. dr hab. n. med. A. Cieszanowski
10:00-10:45
Guzy nerek: wykrywanie, różnicowanie, ocena zaawansowania, problemy diagnostyczne - prof. dr hab. n. med. A. Cieszanowski
10:45-11:15
Przerwa
11:30-12:15
Diagnostyka raka gruczołu krokowego za pomocą MR - dr n. med. J. Pałucki
12:15-12:45
Rak gruczołu krokowego -klasyfikacja PI-RADS - dr n. med. J. Pałucki
12:45-13:45
Diagnostyka chorób miednicy u kobiet za pomocą MR - prof. dr hab. n. med. M. Bekiesińska-Figatowska
13:45-14:40
Diagnostyka chorób miednicy u kobiet za pomocą MR - prof. dr hab. n. med. M. Bekiesińska-Figatowska
13:45-14:30
Przerwa
14:30-17.30
Warsztaty
 Pobierz program w formacie PDF
Dodatkowe informacje:

Każdy uczestnik kursu otrzyma liczbę punktów edukacyjnych równą liczbie godzin kursowych (tu:15).

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Termin: 21-22.05.2021 r.

Kierownik naukowy:
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

Prowadzący:
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
- prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
- dr n. med. Piotr Palczewski
- dr n. med. Jakub Pałucki
Tyrell Corporation

Partner kursu
 
www.medipage.pl
Cennik


Wariant 1
1600 PLN