Jama brzuszna i miednica - warsztaty MR i TK

Kurs odbędzie się w formie on-line.


Dzień I
w trakcie ustaleń
Dzień II
w trakcie ustaleń
 Pobierz program w formacie PDF
Dodatkowe informacje:

Każdy uczestnik kursu otrzyma liczbę punktów edukacyjnych równą liczbie godzin kursowych (tu:15).

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Termin: 2021 r.

Kierownik naukowy:
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

Prowadzący:
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
- prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
- dr n. med. Piotr Palczewski
- dr n. med. Jakub Pałucki
Tyrell Corporation

Partner kursu
 
www.medipage.pl
Cennik


Wariant 1
1600 PLN