MRI stawów obwodowych - staw kolanowy. Kurs ONLINE


NOWA edycja kursu DIAGNOSTYKA UKŁADU MIĘŚNIOWO - SZKIELETOWEGO w badaniu MR!

Kurs ten powstał w odpowiedzi na zwiększające się potrzeby diagnostyczne w tym zakresie oraz uwagi uczestników wielu poprzednich edycji, które zostały przez Państwa bardzo wysoko ocenione. Kurs pozwala uczestnikowi na opanowanie wiedzy niezbędnej do interpretacji i opisywania obrazów MR stawów, która stanowi o kompetencji praktykujacego lekarza radiologa, specjalisty ortopedy, jak również lekarza rezydenta radiologii i diagnostyki obrazowej.

Kurs KOŃCZYNA DOLNA został podzielony na moduły związane z interpretacją poszczególnych stawów; zastosowano podział w odparciu o struktury anatomiczne. Pozwoliło to na omówienie jeszcze szerszego spektrum unikalnych przypadków, co sprawia, że uczestnik szkolenia zapozna się ze znakomitą większością możliwych patologii, których interpretacji wymaga jego codzienna praktyka lekarska.

W ramach kursu uczestnik otrzymuje 12 dniowy dostęp do materiałów online w formie nagrań video. Materiały można odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie w terminie 28.03-8.04.2024

Kurs trwa około 15 godzin.

Materiały online
~140'
Anatomia stawu kolanowego
~180'
Więzadłą krzyżowe
Obrazowanie więzadeł krzyżowych
Ocena więzadła krzyżowego
Więzadło krzyżowe wszczepione
~130'
Ocena zmian chrzęstnych
Uszkodzeniach chrzęstne
Urazy podchrzęstne
UOcena chrząstki i chrząstka pozabiegowa
~240'
Odmiany i urazy łąkotek
~120'
Zmiany różne w zakresie stawu kolanowego - na co zwrócić uwagę?
...
Prezentacja przypadków
Spotkanie online
~30
Pytania do prowadzącego

Kurs skierowany jest do lekarzy radiologów ze specjalizacją z radiologii i diagnostyki obrazowej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie diagnostyki układu mięśniowo - szkieletowego.
Nabyte kompetencje pozwolą im na samodzielne opisywanie obrazów MR stawów i tkanek miękkich oraz patologii towarzyszących tym strukturom.

Nasze szkolenie dedykowane jest również dla lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii, którzy chcieliby nabyć kompetencji w zakresie oceny obrazów MR, co ułatwi im interpretację schorzeń narządu ruchu - szczególnie w sytuacjach, kiedy potrzebne jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Kurs kierujemy także do lekarzy rezydentów radiologii, ponieważ wymogiem szkolenia specjalizacyjnego jest między innymi opanowanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej interpretacji obrazów rezonansu magnetycznego w badaniu ukladu mięśniowo - szkieletowego.

Dodatkowe informacje:

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

Termin: 28.03-8.04.2024
Kurs ONLINE
Kierownik naukowy i prowadzący:
dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz


Rejestracja
2250 PLN
Liczba miejsc ograniczona.

O zapisie decyduje kolejność wpłat.

Partner kursu
www.medipage.pl