Polityka prywatności, zastosowanie plików cookies i podobnych technologii

 1. Administratorem danych osobowych jest Mediteka Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000324423, NIP: 5213524830, REGON: 141733621, o kapitale zakładowym w wysokości 2 204 350,00 (dwa miliony dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt ) złotych w całości opłaconym.
 2. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: Mediteka Sp. z o.o ul. Fałata 2 lok. 48, 02-534 Warszawa; Kontakt mailowy: kursy@cedus.edu.pl; Kontakt telefoniczny +48698630133
 3. Uczestnikowi przysługuje dostęp do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innego administratora, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu, numer telefonu i adres email.
 5. Dane osobowe podane w Serwisie przez Uczestnika lub Zamawiającego są przetwarzane na potrzeby realizacji szkoleń w formie stacjonarnej i/lub online.
 6. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.5.
 7. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. Powierzamy im do przetwarzania dane Uczestników. Odbiorcami danych są: hostingodawca, dostawca oprogramowania do rejestracji na kursy, dostawca płatności, dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej), dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe), oraz odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.
 8. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 9. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
 10. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
 11. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 12. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 13. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Mediteka Sp. z o.o. z
 15. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  • prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych Serwisu w zewnętrznych sieciach reklamowych, w szczególności w sieci reklamowej Google.
 16. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 17. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań lub dostarczanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Serwisie.
 18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 19. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 20. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu:
  • systemy statystyk, w szczególności Google Analytics, za pomocą którego prowadzone są anonimowe (tj. uniemożliwiające identyfikację poszczególnych osób) statystyki odwiedzin Serwisu; patrz też polityka prywatności Google Analytics,
  • sieci reklamowe, w szczególności sieć reklamową Google; rezygnacji z plików cookie sieci reklamowych można dokonać na stronie Menadżera preferencji reklam Google oraz w serwisie Network Advertising Initiative.