Najbliższe kursy29-30.10.2022

MRI stawów obwodowych - kończyna dolna
Kierownik naukowy - dr n. med. Rafał Obuchowicz

Więcej informacji19-20.11.2022

MRI stawów obwodowych - kończyna górna
Kierownik naukowy - dr n. med. Rafał Obuchowicz

Więcej informacjiWIOSNA 2022

Jama brzuszna i miednica - warsztaty MR i TK
Kierownik naukowy - prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

Więcej informacjiInformacje


Obrazowanie rezonansu magnetycznego - jako metoda bezpieczna dla pacjenta i dostarczająca najlepszych obrazów struktur anatomicznych - stało się jedną z najważniejszych technik obrazowania stosowanych w medycynie. Ponadto znaczny spadek cen aparatury MRI spowodował, że liczba szpitali wykonujących badania tą metodą ciągle rośnie.

Kursy organizowane przez CEDUS mają zapewnić wciąż powiększającej się grupie polskich radiologów dostęp do rzetelnej wiedzy dotyczącej rezonansu magnetycznego.

Uczestnicy szkoleń zyskają okazję zapoznania się w praktyce z możliwościami, jakie daje obrazowanie MR. Program kursu przewiduje bowiem nie tylko wykłady teoretyczne, ale także zajęcia praktyczne na symulacyjnych stanowiskach diagnostyczno–opisowych. Podczas interaktywnych warsztatów kursanci będą mogli wzbogacić swoją wiedzę i poszerzyć umiejętności praktyczne samodzielnie analizując różne przypadki chorób w badaniach obrazowych.

Uczestnicy kursów będę podnosić swoje kwalifikacje w zakresie:
- samodzielnej oceny badań
- planowania badań ze wskazaniem koniecznego protokołu badania i sekwencji odpowiednich  dla poszczególnych problemów diagnostycznych w badaniach konwencjonalnych, TK, MR i angiograficznych
- wyboru metody diagnostycznej, która posłuży uzyskaniu informacji klinicznych przy najmniejszym narażeniu pacjenta na promieniowanie jonizujące i zachowaniu efektywności

Książki


 -->TERMIN W TRAKCIE USTALEŃ