Najbliższe kursy MRI i TK
Kursy ONLINE

14-25.03.2024

MRI stawów obwodowych - kończyna górna
dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz

Więcej informacji28.03-8.04.2024

MRI stawów obwodowych - staw kolanowy
dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz

Więcej informacji10-23.04.2024

Diagnostyka TK i MR jamy brzusznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

Więcej informacji23.05-3.06.2024

MR i TK | Diagnostyka obrazowa miednicy
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Więcej informacji12-18.06.2024

MR i TK | Diagnostyka obrazowa raka prostaty
dr n. med. Jakub Pałucki

Więcej informacji19-25.06.2024

Neuroradiologia
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
Więcej informacjitermin w trakcie ustaleń

MRI stawów obwodowych - staw biodrowy
dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz

Więcej informacjitermin w trakcie ustaleń

Kurs MRI stawów obwodowych - staw skokowy
dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz

Więcej informacjiInformacje


Obrazowanie rezonansu magnetycznego - jako metoda bezpieczna dla pacjenta i dostarczająca najlepszych obrazów struktur anatomicznych - stało się jedną z najważniejszych technik obrazowania stosowanych w medycynie. Ponadto znaczny spadek cen aparatury MRI spowodował, że liczba szpitali wykonujących badania tą metodą ciągle rośnie.

Kursy organizowane przez CEDUS mają zapewnić wciąż powiększającej się grupie polskich radiologów dostęp do rzetelnej wiedzy dotyczącej rezonansu magnetycznego.

Uczestnicy szkoleń zyskają okazję zapoznania się w praktyce z możliwościami, jakie daje obrazowanie MR. Program kursu przewiduje bowiem nie tylko wykłady teoretyczne, ale także zajęcia praktyczne na symulacyjnych stanowiskach diagnostyczno–opisowych. Podczas interaktywnych warsztatów kursanci będą mogli wzbogacić swoją wiedzę i poszerzyć umiejętności praktyczne samodzielnie analizując różne przypadki chorób w badaniach obrazowych.

Uczestnicy kursów będę podnosić swoje kwalifikacje w zakresie:
- samodzielnej oceny badań
- planowania badań ze wskazaniem koniecznego protokołu badania i sekwencji odpowiednich  dla poszczególnych problemów diagnostycznych w badaniach konwencjonalnych, TK, MR i angiograficznych
- wyboru metody diagnostycznej, która posłuży uzyskaniu informacji klinicznych przy najmniejszym narażeniu pacjenta na promieniowanie jonizujące i zachowaniu efektywności
 

Kurs diagnostyki obrazowej – rezonans magnetyczny

Medycyna wymaga nieustannego zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem każdego medyka. Lekarze – bez względu na specjalizację – widzą ogromny potencjał w diagnostyce obrazowej. Jedną z najdokładniejszych metod diagnostycznych jest rezonans magnetyczny. Liczne zalety badania MRI powinny skłaniać lekarzy do pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Jak zrobić to skutecznie? Z pomocą przychodzą kursy diagnostyki obrazowej CEDUS.

Kursy MRI dostosowane do potrzeb specjalistów

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że codzienna praca lekarzy jest niezwykle wymagająca, dlatego niełatwo wygospodarować czas na wyjazdy szkoleniowe. CEDUS oferuje kursy MRI w wygodnej formie spotkań online, dzięki czemu uczestnicy nie muszą dojeżdżać w odległe dla nich miejsce. Nauka może odbywać się w domu lub w gabinecie, a materiały można odtworzyć w dogodnym dla lekarza terminie w czasie trwania kursu.

Diagnostyka obrazowa – szkolenie przygotowane przez czołowych specjalistów

Każdy kurs MRI oferowany przez nasze centrum szkoleniowe jest prowadzony przez doświadczonego wykładowcę. Prowadzący dzielą się swoją wiedzą i dają niepowtarzalną okazję do wspólnej interpretacji badań MRI. Uczestnicy kursów diagnostyki obrazowej uczą się u najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Do kogo kierowana jest oferta CEDUS?

Badanie MRI jest badaniem bezpiecznym i nieinwazyjnym. Coraz większa dostępność rezonansu magnetycznego sprawia, że poszerzanie wiedzy w zakresie diagnostyki obrazowej staje się koniecznością dla lekarzy wielu specjalności. Szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Obrazowej CEDUS kierowane są szczególnie do radiologów, ortopedów, internistów, chirurgów i ginekologów. Oferowane przez nas kursy MRI dotyczą jamy brzusznej, miednicy, prostaty oraz stawów obwodowych kończyny górnej i dolnej.

Zainwestuj w swoją karierę – wybierz kursy MRI

Aktualna wiedza z zakresu diagnostyki obrazowej jest konieczna w codziennej pracy lekarza – znacząco wpływa na trafność rozpoznania, a w konsekwencji na leczenie pacjenta. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że za udział w każdym kursie oferowanym przez CEDUS uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Informacja o ilości przyznawanych punktów widnieje pod programem każdego szkolenia. Zapoznaj się z tematyką nadchodzących kursów MRI i zarejestruj się już dziś!

Książki