Diagnostyka obrazowa raka prostaty. Kurs ONLINE

Trzecia Edycja

Szkolenie jest częścią cyklu „MR i TK - jama brzuszna i miednica” i powstało w odpowiedzi na potrzebę pogłębienia tematów związanych z diagnostyką raka prostaty.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarzy w trakcie specjalizacji, a także dla lekarzy innych specjalności - urologów, onkologów, radioterapeutów - zainteresowanych tematyką raka prostaty.

Założeniem kursu jest przede wszystkim przedstawienie badania MRI prostaty w szerszym kontekście klinicznym - współpracy radiologa ze specjalistami innych dziedzin.
Podstawą jest dobra technika wykonania badania i właściwa interpretacja obrazow MR - zgodnie z międzynarodowymi standardami PI-QUAL oraz PIRADS.

Program

W ramach kursu każdy uczestnik uzyska 7 dniowy dostęp do wykładów online w formie nagrań video. Materiały można odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie w terminie 12.06 do 18.06.2024

Podczas warsztatow online zostaną omówione i dokładnie przeanalizowane badania pacjentów. Nagrania z części warsztatowej będą dostępne do poniedziałku 18 czerwca 2024.
Wykłady online (12-18.06.2024)
90'
Diagnostyka raka prostaty
60'
Skala PIRADS
90'
Ocena w trakcie leczenia i po zakończonym leczeniu (w tym wg skali PI-RR)
~60'
Badanie MRI w aktywnej obserwacji raka stercza (teoria i przypadki) nowość
100'
Prezentacja przypadków cz.1 i 2
~80'
Prezentacja przypadków cz.3 nowe przypadki
Warsztaty online (15.06.2024)
16:00-18:00
Prezentacja przypadków + pytania do prowadzącego
Kurs trwa około 10 godzin. Program może ulec niewielkim zmianom.

Termin: 12-18.06.2024

Kierownik naukowy:
dr n. med. Jakub Pałucki

Kurs ONLINE


REJESTRACJA
1450 PLN
O zapisie decyduje kolejność wpłat
Partner kursu
www.medipage.pl


O kursie

Diagnostyka obrazowa przy użyciu różnych metod (TK, MRI, badania izotopowe) ma zastosowanie w każdej z sytuacji klinicznych dotyczących pacjentów z rakiem prostaty i zajmuje coraz więcej uwagi specjalistów różnych dziedzin; zwłaszcza, że zwiększa się liczba chorych pozostających w trakcie leczenia lub aktywnej obserwacji.

MRI jest obecnie najczęściej stosowaną metodą obrazowania wykorzystywaną na wszystkich etapach postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem raka gruczołu krokowego.

Przedstawimy Państwu badania wykonane u konkretnych pacjentów - dobrze udokumentowane i zweryfikowane klinicznie oraz histopatologicznie.
Zwrócimy uwagę na typowe objawy, ale wskażemy również na trudności w interpretacji obrazów i możliwości pomyłek diagnostycznych.

Diagnostyka obrazowa raka prostaty to nie tylko wykrywanie, ale także:
- ocena stopnia zaawansowania choroby przed rozpoczęciem leczenia,
- ocena po zakończonym leczeniu radykalnym (poszukiwanie przyczyny wznowy biochemicznej, skala PI-RR),
- ocena odpowiedzi na leczenie w trakcie terapii systemowych.

Wszystkie powyższe tematy zostaną przedstawione w części wykładowej.
Do najnowszej edycji zostały dołączone treści dotyczące badania MRI w aktywnej obserwacji raka stercza.
 
Informacje organizacyjne

Dzień przed rozpoczęciem kursu uczestnik otrzymuje drogą mailową dane dostępowe do materiałów online. Warsztaty online odbędą się przez aplikację Microsoft Teams (pobierz aplikację).

Uczestnik kursu jest uprawniony do uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
Warunkiem otrzymania punktów jest rozwiązanie testu. Test składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru uznaje się za zaliczony w momencie udzielenia 70% prawidłowych odpowiedzi.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.