Do kursu pozostało:Termin: 15-21.10.2024
Lokalizacja: Kurs ONLINE

Zapraszamy do rejestracji! →

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarzy w trakcie specjalizacji, a także dla lekarzy innych specjalności - urologów, onkologów, radioterapeutów - zainteresowanych tematyką raka prostaty.

Założeniem kursu jest przede wszystkim przedstawienie badania MRI prostaty w szerszym kontekście klinicznym - współpracy radiologa ze specjalistami innych dziedzin. Podstawą jest dobra technika wykonania badania i właściwa interpretacja obrazow MR - zgodnie z międzynarodowymi standardami PI-QUAL oraz PIRADS.

MRI jest obecnie najczęściej stosowaną metodą obrazowania wykorzystywaną na wszystkich etapach postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem raka gruczołu krokowego.

dr n. med. Jakub Pałucki
Kierownik naukowy i prowadzącyDiagnostyka obrazowa przy użyciu różnych metod (TK, MRI, badania izotopowe) ma zastosowanie w każdej z sytuacji klinicznych dotyczących pacjentów z rakiem prostaty i zajmuje coraz więcej uwagi specjalistów różnych dziedzin; zwłaszcza, że zwiększa się liczba chorych pozostających w trakcie leczenia lub aktywnej obserwacji.

Diagnostyka obrazowa raka prostaty to nie tylko wykrywanie, ale także:
  • ocena stopnia zaawansowania choroby przed rozpoczęciem leczenia,
  • ocena po zakończonym leczeniu radykalnym (poszukiwanie przyczyny wznowy biochemicznej, skala PI-RR),
  • ocena odpowiedzi na leczenie w trakcie terapii systemowych.
Wszystkie powyższe tematy zostaną przedstawione w części wykładowej.

Przedstawimy Państwu badania wykonane u konkretnych pacjentów - dobrze udokumentowane i zweryfikowane klinicznie oraz histopatologicznie. Zwrócimy uwagę na typowe objawy, ale wskażemy również na trudności w interpretacji obrazów i możliwości pomyłek diagnostycznych.

Do najnowszej edycji zostały dołączone treści dotyczące badania MRI w aktywnej obserwacji raka stercza.
7
dni dostępu
10
godzin materiałów
80
przypadków
10
punktów edukacyjnychProgram

Wykłady online (15-21.10.2024)
90'
Diagnostyka raka prostaty
60'
Skala PIRADS
90'
Ocena w trakcie leczenia i po zakończonym leczeniu (w tym wg skali PI-RR)
60'
Rola badań MRI w aktywnym nadzorze chorych na raka prostaty
200'
Prezentacja przypadków
Warsztaty online (19.10.2024)
16:00-18:00
Prezentacja przypadków + pytania do prowadzącegoInformacje organizacyjne


W ramach kursu każdy uczestnik uzyska 7 dniowy dostęp do wykładów online w formie nagrań video. Materiały można odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie w terminie 15.10 do 21.10.2024

Podczas warsztatow online zostaną omówione i dokładnie przeanalizowane badania pacjentów. Nagrania z części warsztatowej będą dostępne do poniedziałku 21 października 2024.

Dzień przed rozpoczęciem kursu uczestnik otrzymuje drogą mailową dane dostępowe do materiałów online. Warsztaty online odbędą się przez aplikację Microsoft Teams (pobierz aplikację).

Uczestnik kursu jest uprawniony do uzyskania 12 punktów edukacyjnych. Warunkiem otrzymania punktów jest rozwiązanie testu. Test składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru uznaje się za zaliczony w momencie udzielenia 70% prawidłowych odpowiedzi.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

Rejestracja
1450 PLN
O zapisie decyduje kolejność wpłat