MRI stawów obwodowych - kończyna górna. Kurs ONLINE


W ramach kursu uczestnik otrzymuje 12 dniowy dostęp do materiałów online w formie nagrań video. Materiały można odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie w terminie 14-25.03.2024.
Kurs twa około 21 godzin.
Część wykładowa (14-25.03.2024)
Część 1
Diagnostyka MR stawu barkowego
135'
Anatomia stawu barkowego w technice MR - z uwzględnieniem odmian anatomicznych.
50'
Technika badania MR – na co zwrócić uwagę oceniając drobne struktury MSK?
45'
Znaczenie oceny torebki stawu w technice MR - jakie informacje diagnostyka radiologiczna może wnieść do obrazu klinicznego.
95'
Ocena rozległości uszkodzenia stożka rotatorów pourazowej oraz zwyrodnieniowej - rola badania RM jako „złotego standardu”.
70'
Ocena mięśni rotatorów – znaczenie kliniczne ich oceny.
65'
Radiologiczna klasyfikacja i ocena niestabilności stawu ramienno – łopatkowego.
120'
Obrąbek stawu ramienno-łopatkowego jego wzorce uszkodzeń i diagnostyka w badaniu MR.
W materiałach omówiono między innymi:
- Zaawansowane techniki obrazowania, badanie artrograficzne, Techniki specjalne - zastosowanie w obrazowaniu regionów anatomicznych barku.
- Optymalizacja techniki badania MR w celu właściwej oceny stożka rotatorów - artefakty i ich znaczenie.
- Konflikt podbarkowy – znaczenie diagnostyki MR w określaniu jego przyczyn i następstw.
- Uraz barku - wzorce uszkodzeń barku, techniki obrazowania uszkodzeń.
- Obraz stawu barkowego w chorobach reumatycznych.
- Obraz radiologiczny zmian neurologicznych obręczy barkowej.
- Zmiany w zakresie połączenia grzbietowo-łopatkowego.

Część 2
Diagnostyka MR stawu łokciowego
85'
Anatomia stawu łokciowego w technice MR
105'
Patologie
W materiałach omówiono między innymi:
- Ocena torebki stawu łokciowego - możliwości techniki MR w ocenie przykurczu torebki stawu łokciowego.
- Staw łokciowy jako staw wielokształtny - anatomia oraz ocena powierzchni chrzęstnych (optymalizacja obrazu MR).
- Łokieć jako obszar przyczepów mięśni ramienia i przedramienia - choroba zwyrodnieniowa urazy i zmiany zapalne przyczepów – kliniczna przydatność oceny w badaniu MR.
- Znaczenie badania radiologicznego w ocenie więzadeł stawu łokciowego, wzorce urazu i obraz zmian pourazowych.
- Struktury nerwowe ręki w okolicy łokcia - jakie techniki zastosować do ich oceny.
- Zapalenie stawu łokciowego ocena dystrybucji i rozległości zmian zapalnych w badaniu MR.

Część 3
Diagnostyka MR nadgarstka i palcy.
180'
Anatomia i patologie nadgarstka w badaniu MR.
55'
Anatomia i wybrane aspekty patologiczne palcy w badaniu MR.
W materiałach omówiono między innymi:
- Ocena zmian pourazowych - technika obrazowania w badaniu MR.
- Ocena aparatu więzadłowego nadgarstka (anatomia oraz zmiany patologiczne aparatu więzadłowego wewnętrznego i zewnętrznego) – możliwości i ograniczenia badania MR.
- Chrząstka trójkątna anatomia, wzorce zmian pourazowych i zwyrodnieniowych – techniki podstawowe i specjalne badania MR.
- Optymalizacja obrazu MR w ocenie kompleksu chrząstki trójkątnej.
- Anatomia ocena zmian w zakresie nerwów obwodowych okolicy nadgarstka.
- Nadgarstek w chorobach reumatoidalnych.
- Zapalenie przeciążeniowe a reumatyczne - różnice.
- Rola diagnostyki MR w ocenie zmian w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – techniki oceny zmian wczesnych, określanie stopnia destrukcji w zmianach późnych.
- Diagnostyka MR ręki: Anatomia palca w badaniu MR (aparat ścięgnisty, więzadłowy oraz stawy palców).
- Ręka pourazowa uszkodzenia ścięgien i więzadeł w zakresie palców.
- Palec wspinacza.

Część 4
Prezentacja przypadków
135'
Staw barkowy
45'
Staw łokciowy
65'
Nadgarstek
Spotkanie online (24.03.2024)
17:00
Pytania do prowadzącego
Spotykamy się o godzinie 17:00 na komunikatorze MS Teams. Spotkanie dla osób, które chcą porozmowiać z Profesorem - pytania dotyczące obejrzanych materiałów i nie tylko...
Spotkanie nie jest nagrywane.


Informacje organizacyjne:

Dzień przed rozpoczęciem kursu uczestnik otrzymuje drogą mailową dane dostępowe do materiałów online. Spotkanie online odbędzie się przez aplikację Microsoft Teams (pobierz aplikację).

Uczestnik kursu jest uprawniony do uzyskania 21 punktów edukacyjnych. Warunkiem otrzymania punktów jest rozwiązanie testu. Test składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru uznaje się za zaliczony w momencie udzielenia 70% prawidłowych odpowiedzi.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.Termin: 14-25.03.2024
Kierownik naukowy i prowadzący:
- dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz
Kurs ONLINE


Rejestracja
2500 PLN
Liczba miejsc ograniczona.

O zapisie decyduje kolejność wpłat.

Partner kursu
www.medipage.pl