Neuroradiologia. Kurs ONLINE


Założeniem edukacyjnym kursu jest:
 
- przekazanie kluczowych informacji, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie neuroradiologii, pozwalających na uzyskanie większej samodzielności w stawianiu diagnoz
- prezentacja protokołów badawczych w konkretnych patologiach.

Program

Wykłady online
~90'
Nowotwory wewnątrzczaszkowe i wewnątrzkanałowe w grupie dorosłych (Jerzy Walecki)
~50'
Udary niedokrwienne i krwotoczne (Jerzy Walecki)
~80'
Nowotwory wewnątrzczaszkowe i wewnątrzkanałowe w grupie pediatrycznej (Elżbieta Jurkiewicz)
~70'
Diagnostyka padaczki (Elżbieta Jurkiewicz)
~70'
Przegląd przypadków i pułapki diagnostyczne (Elżbieta Jurkiewicz)
W ramach kursu każdy uczestnik uzyska 9 dniowy dostęp do wykładów online w formie nagrań video. Materiały można odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie w terminie od 19.11 do 25.11.2024 .

Spotkanie online 23.11.2024
15:00-16:30
Przegląd przypadków i pułapki diagnostyczne + pytania do prowadzącego (Jerzy Walecki)
17:00-18:30
Przegląd przypadków i pułapki diagnostyczne + pytania do prowadzącego (Elżbieta Jurkiewicz)
Podczas warsztatów on-line, zostaną omówione i dokładnie przeanalizowane przypadki pacjentów. 
Kurs trwa około 9 godzin.
Program może ulec niewielkim zmianom.

Kurs jest skierowany przede wszystkim do
- rezydentów (przyszłych radiologów), którzy nabywają kompetencji do samodzielnej pracy lekarza radiologii
- specjalistów radiologów, którzy w swojej codziennej pracy opisują różnorodne badania pacjentów w każdym wieku, decydują o sposobie prowadzenia badania i stawiają rozpoznania. Kurs umożliwi im zaznajomienie się z aktualnymi trendami diagnostyki obowiązującymi w wysokospecjalistycznych ośrodkach, w których neuroobrazowanie jest codzienną rutyną.
- rezydentów specjalizujących się w dziedzinie neurologii oraz specjalistów neurologii. Wiedza o prezentowanych na kursie jednostkach chorobowych pozwoli im poznać określone patologie od strony diagnostycznej, i, co bardzo istotne, dowiedzieć się, czego powinni oczekiwać od badania obrazowego, które zlecają.
- Lekarzy z POZ - jako szkolenie dla lepszego rozumienia patologii oraz diagnozowania pacjentów neurologicznych w rożnym wieku.


Informacje organizacyjne:

Dzień przed rozpoczęciem kursu uczestnik otrzymuje drogą mailową dane dostępowe do materiałów online. Warsztaty online odbędą się przez aplikację Microsoft Teams (pobierz aplikację).

Uczestnik kursu jest uprawniony do uzyskania 9 punktów edukacyjnych. Warunkiem otrzymania punktów jest rozwiązanie testu. Test składający się z 14 pytań jednokrotnego wyboru uznaje się za zaliczony w momencie udzielenia 70% prawidłowych odpowiedzi.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.Termin: 19-25.11.2024
Kierownik naukowy i prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
Kurs ONLINE


REJESTRACJA
1400 PLN
O zapisie decyduje kolejność wpłat

Partner kursu
www.medipage.pl